Ahrlings Arkitektbyrå AB har varit verksam i Malmö under 25 år. Vi har bl a medverkat i ett  30-tal projekt på Gamla Väster, där vi i olika grad har stått för ritningar, idéer, utredningar, samordning,  upphandling, byggnation, byggledning mm.

Ahrlings Arkitektbyrå AB är  företaget när det gäller bevarande av kulturmiljöer.

Mikael Ahrling fick 1992  Malmö Stadsbyggnadspris för miljöbevarande åtgärder.