A-Huset


A-Huset

Affärshuset i Ystad
1slide


1:a etappen av ombyggnaden och renoveringen av Ystads gamla Folkets Hus som under en period hyste ”Starshine” är avslutad. Bl a har den gamla fasaden återställts och en terrass har byggts mot Österportstorg.

På BV är det märkesbutik, bageri och café. På plan 2, stora salen, blir det 2-3 kontor och på plan 3 är kontorslokalen klar.

Arkitekt Mikael Ahrling som köpt huset kommer genom Ahrlings Arkitektbyrå AB och i samråd med Ystad kommun projektera och utveckla huset.

Starshinehuset har blivit A-huset, och den varsamma omvandlingen uppskattas.
Arkitekten och byggherren Mikael Ahrling tilldelades 2010-års renoveringspris på 10 000 kronor ur Ingeborg och Emil A Borgs Stiftelse.

ahuset

ahuset

ahuset

ahuset

ahuset