Fritiden Ystad


Fritiden Ystad

Fritidsbadet i Ystad blir Fritidshotellet
free2


PMJ fastigheter vill med förslag av Belleville Arkitektkontor AB och Ahrlings Arkitektbyrå AB bygga om badhuset till Hotell Fritiden.

Med den förestående omdaningen av Fritidsbadet ser vi en unik möjlighet att skapa ett nytt hotell av ett slag som Ystad i dag saknar. Detta nya hotell ska till lika delar vara ett förstklassigt men ovanligt karaktärsfullt hotell som en samlingsplats för kulinariska upplevelser och kultur för hela staden.

Förutom ställningstagandet att göra ett hotell av Fritidsbadet har vi tagit fasta på att den nya anläggningen ska bidra till att göra ”baksida till framsida” genom att vända sig emot den vackra Bollhusparken som idag har fallit lite i glömska, men som borde lyftas fram som den pärla den en gång var -en centralt belägen trädgård som binder i hop skilda statsdelar med varandra. Men vi vill också att hotellet med sin restaurangdel och entre vänder sig lika mycket mot Österdelen och bidrar till att ge denna mindre prägel av genomfartsled och mer prägel av stadsgata och boulevarden mellan havet och staden. Detta är ett hotell där du som är gäst ska kunna avnjuta mat och kultur mellan konferenspassen tillsammans med folk i från staden.


Situationsplan 1:50

Situationsplan 1:50

Hotell Fritiden

Terassen mot Bollhusparken

Hotell Fritiden

Mot Österdelen

Illustrationer: Belleville Arkitektkontor AB

Hotell Fritiden reception

Hotell Fritiden reception

hotel fritiden

Konferenshallen

hotel fritiden

Konferenshallen