Arkitekt Mikael Ahrling har varit verksam i Malmö under 45 år. Arling har bl.a. medverkat i ett  30-tal projekt på Gamla Väster, där vi i olika grad har stått för ritningar, idéer, utredningar, samordning,  upphandling, byggnation, byggledning mm.

Mikael Ahrling fick 1992 Malmö Stadsbyggnadspris för miljöbevarande åtgärder.